Kowa Music Store B.V., gevestigd aan Pannenweg 243, 6031 RK Nederweert (The Netherlands), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Nick is de Functionaris Gegevensbescherming van Kowa Music Store B.V. Hij is te bereiken via INFO@ULTIMATEHOUSEMERCHANDISE.COM

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kowa Music Store B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Betaalgegevens

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ultimatehousemerchandise.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kowa Music Store B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Om contact met u op te nemen indien nodig

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kowa Music Store B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kowa Music Store B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kowa Music Store B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kowa Music Store B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kowa Music Store B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kowa Music Store B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

De cookies die wij gebruiken zijn:

1. Functionele cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zonder deze cookies werkt de website niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytische cookies:

Wij werken met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welke pagina’s bezoekers bekijken, welk besturingssysteem ze gebruiken etc. Deze informatie is voor ons van groot belang. Op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Kowa Music Store B.V. gebruikt cookies van de volgende tools: Google Analytics.

3. Tracking cookies:

Wij gebruiken deze cookies om de inhoud van de website voor jou persoonlijker en relevanter te maken. Met deze cookies tonen wij ook relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites, op basis van jouw surfgedrag op onze website. Door de tracking cookies sluiten de advertenties beter aan op je interesses en voorkeuren. Kowa Music Store B.V. gebruikt cookies van de volgende tools voor tracking: Google AdWords en Facebook.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Nieuwsbrief

Kowa Music Store B.V. brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws. Als je een aankoop hebt gedaan op de website van Kowa Music Store B.V. worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven voor de mailings. Je kunt je te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@ultimatehousemerchandise.com.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kowa Music Store B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ultimatehousemerchandise.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kowa Music Store B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kowa Music Store B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via INFO@ULTIMATEHOUSEMERCHANDISE.COM

 

Contactgegevens

Website:www.ultimatehousemerchandise.com

Adres: Pannenweg 243

6031 RK Nederweert

The Netherlands

Tel: 0031854444007

^ Naar boven